Werken aan onze onderwijskwaliteit

Dit schooljaar zijn we gestart met het traject Leren2: duurzame schoolontwikkeling. Kortweg betekent dit dat we via (begeleide) zelfevaluaties door zelf opgeleide moderatoren een kijkje nemen in elkaars schoolkeukens. Op basis van de uitkomsten van deze zelfevaluaties maken we afspraken over de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Om onderwijskundig leiderschap te ontwikkelen krijgen directeuren en intern begeleiders In het huidige en komende schooljaar vier dagen workshops over aspecten van zelfevaluatie.

Op 15 november 2018 vond de eerste van deze interne workshops plaats. Het was mooi om te zien hoe vakmanschap verbindt. De professionele dialoog in de praktijk!