Schoolmaatjes als bruggenbouwers

Bergschenhoek – Op woensdag 1 april start OBS Vuurvogel een pilotproject waarin nieuwe leerlingen met een vluchtelingenachtergrond en hun ouders centraal staan. De basisschool in Bergschenhoek krijgt daarbij ondersteuning van Schoolmaatjes ONS en Muhammad Ali uit Berkel en Rodenrijs, winnaar van de Taalheldenprijs 2019 en projectcoördinator voor Lansingerland.

Het project duurt twaalf maanden en omvat tien gezinnen die elk een schoolmaatje krijgen. Een schoolmaatje is een vrijwilliger die een ´brug´ bouwt tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School (ONS). Bij nieuwkomers gaat het met name om een vluchtelingenachtergrond. Hun kinderen hebben vaak veel emotionele en ingrijpende dingen meegemaakt. Een goede samenwerking tussen ouders en school is daarom van groot belang. Terwijl de praktijk leert dat er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers is. Doordat ze elkaars taal niet spreken, begrijpen ze elkaar dikwijls niet. En het inzetten van tolken blijkt ook niet altijd een oplossing te bieden.
Dus is er nu het schoolmaatje. Hij of zij gaat niet bij gezinnen langs om een cursus te geven. Hij stelt zich niet op boven de ouders, maar trekt gelijkwaardig met hen op: meer als vriend(in) dan als leraar. De vrijwilliger ziet wat er speelt, leert de cultuur van de nieuwkomers begrijpen en ontdekt wat de zorgen en wensen en vragen van de ouders zijn.

Barrière

Muhammad Ali: “Nieuwkomers lopen als vanzelfsprekend tegen onbekende dingen aan. Mensen met een vluchtelingenachtergrond kennen bijvoorbeeld ons onderwijssysteem niet. Ze weten niet wat een overblijfmoeder is, terwijl ze daarvoor wel worden ingeroosterd. Ze moeten leren begrijpen dat hun kinderen huiswerk moeten maken. Dat ze daar op moeten letten. Dat ze elke dag moeten vragen hoe het op school ging. Dat wanneer ze een brief van de school krijgen, die moeten openmaken. En niet wegleggen omdat ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen om de inhoud te begrijpen. Een schoolmaatje legt hen dat uit, maakt de ouders wegwijs binnen het schoolsysteem en helpt hen om de culturele en sociale barrière te verkleinen. Daarnaast is het zo dat elk gesprek over de kinderen, met wie dan ook, altijd in het bijzijn van de ouders wordt gevoerd. Op die manier raken de vader en de moeder op een positieve manier niet alleen betrokken bij de school van hun zoon of dochter, maar ook bij hun leerprestaties.”

Indicatie

En juist die leerprestaties kunnen ook een rol spelen in het selecteren van de tien gezinnen. “De docenten kennen het prestatieniveau van hun leerlingen het beste. Er zijn kinderen die vakken als Nederlands en rekenen snel oppakken. Andere leerlingen blijven een grote achterstand houden. Dat kan een indicatie zijn dat de ouders van die leerling baat kunnen hebben bij de begeleiding van en schoolmaatje”, aldus Muhammad Ali.
Tot nog toe meldden zich vijf vrijwilligers. De coördinator leidt hen op en begeleidt hen. “De vrijwilligers die wij zoeken, hebben levenservaring en spreken Nederlands. Wij kijken wie het beste bij welke familie past. Een schoolmaatje brengt ongeveer twee uur per week bij een gezin door. Na schooltijd. Want dan zijn de ouders en de kinderen samen en ziet de vrijwilliger hoe het eraan toe gaat.”

Informatie

Meer informatie over het project of zelf een schoolmaatje worden? Mail / bel: muhammadali@schoolmaatjesons.nl of 06-84064638.

Bron: https://www.herautonline.nl/?p=85148
Foto: Arie van Driel

Geef een reactie