Over ons

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door de voorzitter van het College van Bestuur gevoerde beleid. De voorzitter van het College van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van managementrapportages.

Samenstelling

Mevrouw N. Rezwani – Voorzitter 

 • Hoofdfunctie: Hogeschool directeur bij Inholland 
 • Nevenfunctie: voorzitter RvT U-Centraal  
 • 1e benoeming: 1 januari 2015
 • Reglementair aftredend: 1 januari 2023        

Mevrouw M. Brand  

 • Hoofdfunctie: Hoofd Onderwijs Kwaliteit en Innovatie bij Sopoh 
 • 1e benoeming: 1 mei 2019
 • Reglementair aftredend: 1 mei 2023 

 De heer G.L. Schenk  – vice voorzitter 

 • Hoofdfunctie: Senior consultant  
 • Nevenfuncties: voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Spaarnesant Haarlem.  
 • 1e benoeming: 1 augustus 2019
 • Reglementair aftredend: 1 augustus 2022 

De heer J.F. Vermeulen 

 • Hoofdfunctie: Senior director Accountancy Onderwijsgroep bij PwC  
 • Nevenfuncties:  Lid RvT Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. , Lid van de Werkgroep Onderwijs van de NBA, 
 • Aandachtsgebied: financiën
 • 1e benoeming: 23 juni 2020 
 • Reglementair aftredend: 23 juni 2024 

  De heer D.B. van Woudenberg  

 • Hoofdfunctie: Wethouder gemeente Leiderdorp 
 • Nevenfuncties:  Voorzitter stichting Petje af Rotterdam-Noord, Penningmeester (2x) D66 Zuidplas en D66 Zuid-Holland, Eigenaar Banjaard 213 BV, Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland   
 • Aandachtsgebied: remuneratie 
 • 1e benoeming: 23 juni 2020
 • Reglementair aftredend: 23 juni 2024