Het hoogste doel van SGH is onze leerlingen te bieden wat zij nodig hebben in de maatschappij van nu en in de toekomst.

Om dit kwalitatief goede onderwijs te realiseren, is het van belang dat ons personeel betrokken, deskundig en tevreden is. De SGH wil hier graag in investeren met Het Leerplein  dat in het schooljaar 2017-2018 is opgericht.

Het Leerplein faciliteert het leren en de ontwikkelingen van de SGH professional waarbij kwaliteitsverbetering en ontmoeting van de professionals centraal staat.

Ieder mens ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en daar spelen we met ons aanbod op in.

Daarom is jouw leervraag altijd een onderdeel van de leergangen, of het nu om coaching gaat of communicatie met ouders.

Onze leergangen zijn praktijkgericht en bestaan altijd uit een mix van theorie, uitwisseling van expertise en onderzoeken van de persoonlijke leervraag.

Op dit moment zijn wij bezig met een herstructurering van het Leerplein. Binnenkort zullen we hier meer informatie over delen.

Wil je meer weten neem dan contact op met
Francis Stoppelenburg
fstoppelenburg@scholengroepholland.nl