Ieperdepiep hoera!

Samen werken aan onderwijskwaliteit betekent in onze Scholengroep Holland ook tijd nemen voor vieren tijdens het directieberaad! Al onze scholen hebben op de IEP Eindtoets een uitslag die boven de inspectienorm ligt. Nu gaat het ons, als onderwijspersoneel met hart en ziel, niet zozeer om deze ene toets. Wij leiden onze kinderen op tot mensen die mee kunnen doen in de wereld. Althans, dat hebben we voor ogen. En ja, om mee te kunnen doen in de wereld, moet je taal- en rekenvaardig zijn. Dus zijn we heel blij met de mooie uitkomsten! Ieperdepiep hoera!