Addendum op Protocol Covid-19 2020-2021

Protocol Covid-19 2020-2021

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Infographic jaarrekening 2017

Infographic jaarrekening 2018

Klachtenregeling

Bijlage Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling Scholengroep Holland

Strategisch beleidsplan
2015-2020

Protocol time-out schorsing en verwijdering

Aannamebeleid Stichting Scholengroep Holland

Algemene Inkoop voorwaarden

Privacyverklaring

Integriteitscode

Inkoopbeleid

Nevenwerkzaamheden