College van Bestuur

In het kader van de splitsing van bestuur en toezicht wordt het bestuur (het bevoegd gezag) gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur. De bestuursvoorzitter legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de inspectie, zij voert verder een dialoog met de schooldirecteuren, de maatschappelijke partners, de gemeenten en de GMR.

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder:
Mevrouw Anke (A.K.) van Vuuren

Secretariaat: Irma Hoogewoning
E-mail: ihoogewoning@scholengroepholland.nl 

Contactgegevens bestuurskantoor

Eerste Tochtweg 11 C
2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-399 673
Email: info@scholengroepholland.nl
Email: facturen@scholengroepholland.nl

Bestuurskantoor

Stichting Scholengroep Holland (SGH) is opgericht op 1 januari 2005 en is het bevoegd gezag van 13 basisscholen. SGH heeft een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) en een College van Bestuur (bevoegd gezag). De bestuurskantoormedewerkers voeren werkzaamheden uit voor en namens de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur.

De medewerkers zijn:
Mevrouw A. Majoor – controller
Mevrouw K. Molenaar – de Vroedt, medewerker Kwaliteitszorg
Mevrouw C. Vos, bestuursadviseur HRM
Mevrouw M. van Leeuwen, medewerker HRM
Mevrouw S.E. van Rijswijk, medewerker Financiën en Inkoop
Mevrouw M. Hoos, programmaleider leerplein, coach, trainer, interne vertrouwenspersoon
Mevrouw I. Hoogewoning, managementassistent
Mevrouw T. van Utrecht receptioniste / telefoniste
De heer H. Leliveld, huisvesting adviseur
De heer J. Woerst, technische medewerker