College van Bestuur

In het kader van de splitsing van bestuur en toezicht wordt het bestuur (het bevoegd gezag) gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur. De bestuursvoorzitter legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de inspectie, hij voert verder een dialoog met de schooldirecteuren, de maatschappelijke partners, de gemeenten en de GMR.

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder:
De heer C.C. Fikenscher MOC

Contactgegevens bestuurskantoor

Eerste Tochtweg 11 C
2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-399 673
Email: info@scholengroepholland.nl
Email: facturen@scholengroepholland.nl

Bestuurskantoor

Stichting Scholengroep Holland (SGH) is opgericht op 1 januari 2005 en is het bevoegd gezag van 13 basisscholen. SGH heeft een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) en een College van Bestuur (bevoegd gezag). De bestuurskantoormedewerkers voeren werkzaamheden uit voor en namens de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur.

De medewerkers zijn:

Mevrouw D. Albers; bestuursadviseur financiën
– Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Mevrouw E. Jense, bestuursadviseur kwaliteit & onderwijs
– Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

De heer J. Speelman; bestuuradviseur H&R/huisvesting
– Aanwezig op: maandag, donderdag en vrijdag

Mevrouw M. van der Horst; medewerker H&R
– Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mevrouw S.E. van Rijswijk; medewerker Financiën en Inkoop
– Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Mevrouw M. Hoos, coördinator leerplein, interne coach
– Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Mevrouw I. Hoogewoning, managementassistent.
– Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mevrouw L. Hakemulder, receptioniste / telefoniste
– Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

De heer J. Woerst, technische medewerker
– Aanwezig op: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag