Anke van Vuuren benoemd tot voorzitter van het college van bestuur

De Raad van Toezicht is verheugd u te kunnen meedelen dat met ingang van 1 oktober a.s. Anke van Vuuren is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Scholengroep Holland. Zij volgt Carl Fikenscher – de huidige voorzitter – op, die per 1 november a.s. de scholengroep zal verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Anke van Vuuren werkt nu als directeur van de faculteit Management & Bedrijf bij de Hogeschool Leiden. Ze is daar integraal verantwoordelijk voor meer dan 3000 studenten en 200 medewerkers. De teams hebben onder haar leiding veel bereikt.  Interessant om te benoemen is de omvangrijke onderwijsinnovatie die door de teams is ingezet gecombineerd met continue aandacht voor professionalisering. Een cultuur waarin iedereen zich gekend voelt en bijdraagt en waar met plezier van en met elkaar geleerd wordt ziet zij dan ook als voorwaarde om het onderwijs steeds verder te kunnen verbeteren of dit nu intern is of binnen bredere samenwerkingsverbanden. Anke heeft gekozen voor de Scholengroep Holland omdat de opdracht van de Scholengroep Holland  – werken aan nog sterker openbaar onderwijs voor de kinderen in Lansingerland, Zuidplas en Pijnacker-Nootdorp – haar op het lijf lijkt te zijn geschreven. 

In samenwerking met Carl en Anke heeft de Raad van Toezicht een intensief inwerkprogramma opgesteld. In de maand oktober zal Carl onze nieuwe voorzitter van het college van bestuur waar mogelijk zowel intern als bij  externe stakeholders introduceren. Wij zijn ervan overtuigd dat op deze manier een goede overdracht geborgd is. 

De Raad van Toezicht heeft het volste vertrouwen dat Anke van Vuuren in de functie van voorzitter van het college van bestuur de Scholengroep Holland weet te begeleiden bij de doorontwikkeling van onze organisatie naar weer een volgende fase.

Tot slot spreekt de Raad van Toezicht de wens uit dat u allen Anke van Vuuren op korte termijn nader zult leren kennen en vertrouwt erop dat er eveneens een prettige samenwerking tussen u en Anke tot stand komt. De Raad wenst u en haar daarbij veel succes.