waar wij voor staan

Wij zijn ambitieuze scholen die onze leerlingen een gedegen basis(kennis) bieden en hen samen leren leren. Zo kunnen leerlingen optimaal hun eigen talenten ontwikkelen en betekenisvol zijn voor de ander en hun omgeving. Onze scholen bieden en respecteren de meerwaarde van verscheidenheid. Dit geldt voor onze leerlingen, ons personeel en onze ouders. Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen respectvol met elkaar en met de omgeving omgaat. Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op onze scholen.

over onze visie

onze scholen

Onze scholen hebben de vrijheid om hun eigen onderwijskundig profiel in te vullen, passend bij de sociale en de lokale c.q. regionale omgeving van de school. Hierbij geldt het principe van erkende ongelijkheid waarbij ieders deskundigheid en kennis wordt gezien, erkend en ingezet. Tegelijkertijd verwachten we dat iedere school zich bewust is van haar plaats in het geheel van de scholengroep en daar een herkenbaar onderdeel van is. Het is de kunst om daarbij de balans te bewaken tussen wat nodig is voor de individuele school en wat nodig is voor het collectief van scholen.

bekijk onze scholen